Mūsų klientai

Taip pat įvairios politinės partijos, visuomeniniai judėjimai, kitos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės bei privatūs asmenys.